4761 N Lincoln Ave. Chicago, IL 60625

773-878-6400

Kolokythakia …. 8

Kolokythakia .... 8

Kolokythakia .... 8

Fried Zucchini with Skordalia (Garlic spread)